NAZWA PROJEKTU: „Pierwsza w Europie beczka wielofunkcyjna z recyklingiem wody, z funkcją koparki ssącej pracującej w systemie mokrym.” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

CEL PROJEKTU: celem projektu jest, w ramach przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, zaprojektowanie i skonstruowanie prototypu pojazdu, który będzie połączeniem funkcjonalności beczki asenizacyjnej i koparki ssącej w jednej zabudowie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.812.658.63 PLN

DOFINANSOWANIE: 1.687.595.18 PLN

W ramach realizacji projektu, wspiera nas firma Sekwencja    http://sekwencja.eu/